Seamless Distribution Systems: Fokus på lönsamhet under år 2024 – Analyst Group

Publicerad

År 2023 var ett omställningsår för SDS (”Seamless Distribution Systems” eller ”Bolaget”) där Bolaget, i kombination med initierat kostnadsbesparingsprogram, lade om det operationella fokuset från kundspecifik utveckling till att leverera standardiserad mjukvara. Utöver detta valde SDS även att ta färre större projekt under år 2023, i syfte att reducera den verksamhetsmässiga risken, samtidigt som omställningen som sådan möjliggör en ökad lönsamhetspotential. Parallellt ökade SDS de återkommande intäkterna med ca 18 % under år 2023, vilket skapar en stabilare intjäning framgent, och givet att SDS dessutom kan förbättra Bolagets hantering av rörelsekapitalet under år 2024, ser Analyst Group goda möjligheter för SDS att få en god utväxling på genererat resultat och därigenom förbättra kapitalstrukturen. För år 2024 estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 50,7 MSEK och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiellt värde om 9,4 kr (10,3) per aktie i ett Base scenario.

https://analystgroup.se/analyser/seamless-distribution-systems-q4-23/

Analyst Group

Annons