Seafire minskar omsättning och justerat ebita

Publicerad

Investmentbolaget Seafire redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 13,4 procent till 219 miljoner kronor (253). Den organiska försäljningstillväxten var -17 procent (14).

Ebita-resultatet blev 5 miljoner kronor (16), med en ebita-marginal på 2,3 procent (6,3).

Justerat ebita-resultat blev 6 miljoner kronor (25).

Rörelseresultatet blev -1 miljoner kronor (10).

Resultatet efter skatt blev -5 miljoner kronor (-24).

Resultat per aktie uppgick till -0,12 kronor (-0,55).

Seafire, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning219253-13,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent-1714
EBITA516-68,8%
EBITA-marginal2,3%6,3%
Justerat EBITA625-76,0%
Justerad EBITA-marginal2,7%9,9%
Rörelseresultat-110
Rörelsemarginal4,0%
Nettoresultat-5-24
Resultat per aktie, kronor-0,12-0,55

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons