Seafire minskar omsättning och justerat ebita (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering gäller vd-kommentar)

Investmentbolaget Seafire redovisar minskande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Nettoomsättningen sjönk 13,4 procent till 219 miljoner kronor (253). Den organiska försäljningstillväxten var -17 procent (14).

Enligt vd Jacob Persson påverkades bolaget negativt av en svag konjunktur.

”Inledningen av kvartalet fortsatte i linje med den svaga utveckling vi såg under december
2023. Under den senare delen av första kvartalet stabiliserades utvecklingen och resultatet förbättrades under andra halvan av kvartalet”, säger Persson.

Ebita-resultatet blev 5 miljoner kronor (16), med en ebita-marginal på 2,3 procent (6,3).

Justerat ebita-resultat blev 6 miljoner kronor (25).

Rörelseresultatet blev -1 miljoner kronor (10).

Resultatet efter skatt blev -5 miljoner kronor (-24).

Resultat per aktie uppgick till -0,12 kronor (-0,55).

”Vårt fokus på förbättrad lagerbindning och i förlängningen förbättrat kassaflöde fortsätter under 2024. Vi är fortsatt restriktiva med icke-nödvändiga investeringar och prioriterar minskning av koncernens nettolåneskuld”, säger Persson.

Seafire, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning219253-13,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent-1714
EBITA516-68,8%
EBITA-marginal2,3%6,3%
Justerat EBITA625-76,0%
Justerad EBITA-marginal2,7%9,9%
Rörelseresultat-110
Rörelsemarginal4,0%
Nettoresultat-5-24
Resultat per aktie, kronor-0,12-0,55

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons