Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 4,8 procent i april – industri och energi tyngde avkastningen

Publicerad

Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 4,8 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Kaynor.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de amerikanska aktiemarknaderna vände ner i april, efter ett starkt första kvartal.

För fondens del bidrog sektorerna informationsteknologi, sällanköpsvaror och -tjänster samt hälsovård mest.

”Envestnet, som tillhandahåller intelligenta system till landets banker och registrerade investeringsrådgivare, fick se sin aktie stiga med över 9 procent efter att ha mottagit uppköpsintresse”, skriver förvaltaren.

Vidare var aktieurvalet inom sällanköpsvaror och -tjänster särskilt starkt inom hotell, restaurang och fritid, där Domino’s Pizza Group och Churchill Downs bidrog mest positivt. Inom hälsovård bidrog aktieurval inom både bioteknik och läkemedel.

Industri och energi tillhörde de sektorer som istället tyngde avkastningen. Inom industri var det aktieurval i kommersiella tjänster, flyg- och rymdindustrin, försvarsindustrin samt byggprodukter som bidrog negativt. Energisektorn bidrog negativt genom fondens undervikt, men också urval inom olja och gas.

De största bidragsgivarna var Kirby Corp, Haemonetics Corp och MACOM Technology Solutions, medan de mest negativa bidragen kom från Burlington Stores, Stericycle och Rentokil Initial.

Slutligen utrycker förvaltarna oro över hur mycket investeringar som gjorts inom AI, eftersom avkastningen ännu inte är synlig. Det drivs en stor del av riskkapital och förvaltarna ser risker med hållbarheten för finansieringen.

”Generativ AI kan bli ett betydande fenomen under de kommande tre till fem åren, men vi förväntar oss att utrullningen kommer att gå långsammare på grund av dessa utmaningar.”

Gällande portföljaktiviteten inleddes positioner i Iridium Communications and Western Alliance Bancorp, medan innehaven i Catalent och Fabrinet avyttrades.

De största innehaven i fondens portfölj var Aramark, Liveramp Holdings och Kirby med vikter om 2,4, 2,2 respektive 2,1 procent.

Största sektorerna var industri, informationsteknik och finans med vikter om 20,4, 18,6 respektive 13,7 procent.

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-4,8
Index MM, förändring i procent-4,0
Fond i år, förändring i procent1,7
Index i år, förändring i procent1,3

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons