Schroder ISF Global Energy Transition ökade 11,1 procent i november – ökat exponeringen mot Umicore och Johnson Matthey

Publicerad

Fonden Schroder ISF Global Energy Transition steg 11,1 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 11,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Mark Lacey, Alex Monk och Felix Odey.

Energiomställningsaktier visade återigen imponerande styrka under november då marknaden fortsatte att fokusera på den relativa avmattningen av inflationstrycket och den fortsatt starka underliggande efterfrågan.

Gällande fondens utveckling under månaden steg de flesta undersektorer kraftigt och positiva bidrag kom från en rad olika namn. Ur ett absolut perspektiv var Vestas, Solaredge och First Solar alla starka bidragsgivare, även om de med tanke på sin stora vikt i MSCI Global Alternative Energy Index bidrog negativt i relativa termer.

Andra starka absoluta bidragsgivare var Schneider Electric, Johnson Controls och Signify, eftersom elutrustning återhämtade sig starkt. Även LG Chem bidrog positivt.

De största negativa bidragsgivarna till den relativa utvecklingen under månaden var Nexans och Alfen. Trots att båda företagen redovisade mycket starka resultat som slog förväntningarna, fick oron på den bredare marknaden för en långsammare relativ tillväxt aktierna att underprestera.

Förvaltarna valde under månaden att ta hem vinst i både First Solar och Solaredge. Samtidigt minskade man även vikten i Johnson Controls och Rexel.

Vidare valde man att öka exponeringen mot Umicore och Johnson Matthey.

”Även om dessa företag inte kommer att vara immuna mot kortsiktiga ekonomiska påfrestningar förblir de marknadsledande i sina respektive värdekedjor och den långsiktiga potentialen är fortfarande tydlig”, skriver förvaltarna.

Industrisektorn var den sektor med störst exponering i fonden med 28,6 procent. Näst största sektor var informationsteknik med 23,7 procent av exponeringen.

Gällande fondens geografiska allokering hade fonden störst exponering mot USA på 25,8 procent. Därefter följde Frankrike och Spanien med exponeringar om 13,2 respektive 9,5 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Vestas Wind Systems, Solaredge Technologies och LG Chem med exponeringar om 7,0, 5,1 respektive 3,8 procent.

Schroder ISF Global Energy Transition, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent11,1
Index MM, förändring i procent11,5
Fond i år, förändring i procent-2,8
Index i år, förändring i procent-1,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons