Schroder ISF Global Energy Transition minskade 3,8 procent i april – styrka i vindutrustning

Publicerad

Fonden Schroder ISF Global Energy Transition minskade 3,8 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 14,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Mark Lacey, Alex Monk och Felix Odey.

Inledningsvis skriver förvaltarna att energiomställningsaktier utvecklades stabilt under månaden och i linje med marknaden i stort. Obligationsräntorna steg samtidigt och bolagen meddelade vinstprognoser för 2024.

Den starkaste sektorn utgjordes av vindutrustning som gynnades av robusta vinstprognoser och en bättre insyn i den framtida vinsttillväxten. Samtidigt tyngde sektorer som grön mobilitet och solenergiutrustning av fortsatt oro för minskad efterfrågan på bland annat elfordon.

Men trots den minskade efterfrågan av elbilar visade Umicore och CATL på en robust lönsamhet, vilket gav stöd till aktierna. First Solar visade sig motståndskraftig, samtidigt som Nordex överträffade marknaden med sin starka orderutveckling. Dessutom bidrog Neoen, Voltalia och EDPR positivt.

Sämre gick det för Solaredge, Alfen, Signify och Samsung SDI som tyngdes av den fortsatta oron för minskad efterfrågan på produkter för energiomställning. Oro kopplat till tillväxt och lönsamhet var istället det som drog ner Array, OX2 och Shoals, trots att bolagens långsiktiga prognoser i stort sett är oförändrade.

Slutligen fortsätter förvaltarna öka exponeringarna mot två olika grupper av företag.

”Den första är de delar av sektorn som har upplevt kortsiktig press på vinsterna i år, men som fortsatt ser attraktiva långsiktiga möjligheter med tanke på de tillväxtutsikterna framöver”, skriver förvaltarna och ger exempel som Enphase, Array och Samsung SDI.

Den andra gruppen inkluderar bolag med starka vinstmomentum men med låga värderingar, som Nexans, Spie och Legrand.

De största innehaven vid månadsskiftet var First Solar, Johnson Matthey och Umicore med portföljvikter om 5,3, 4,8 respektive 4,7 procent.

Största sektorerna var industri, allmännytta och informationsteknik med andelar om 38,1, 19,9 respektive 19,2 procent.

De största geografiska sektorerna var USA, Frankrike och Spanien med exponeringar på 24,8, 13,5 och 11,3 procent.

Schroder ISF Global Energy Transition, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-3,8
Index MM, förändring i procent-4,5
Fond i år, förändring i procent-9,8
Index i år, förändring i procent-14,2

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons