Schroder ISF Global Cities minskade 5,2 procent i april – tog in Diamondrock i portföljen

Publicerad

Fonden Schroder ISF Global Cities minskade 5,2 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Hugo Machin och Tom Walker.

Inledningsvis skriver förvaltarna att förväntningarna på räntesänkningar sköts fram under månaden på grund av en högre inflation än väntat i USA. Samtidigt har efterfrågan på tjänster i Europa börjat visa tecken på återhämtning, även om den på varor fortfarande är låg.

I Asien däremot står den japanska centralbanken inför utmaningar eftersom yenen sjunkit till rekordlåga nivåer samtidigt som både den privata och offentliga skuldsättningen är mycket hög.

Amerikanska bolag verksamma inom flerfamiljshus överträffade vinstförväntningarna, men även amerikanska hälsovårdsbolag med fokus på äldreboenden bidrog positivt. Samtidigt vände industriella REITs ner av en lägre förväntad hyrestillväxt i framtiden och även datacenter tyngdes under månaden. Geografiskt sett underpresterade de flesta länder.

”Långvarigt högre räntor kan utgöra en utmaning för vissa direkta och noterade fastighetsbolag, men för de välkapitaliserade bolag som vi investerar i innebär det snarare en möjlighet. Dessa bolag kan identifiera och genomföra värdeskapande affärer för att öka intäkterna och leverera högre avkastning till aktieägarna”, skriver förvaltarna.

Gällande portföljaktiviteten togs vinster hem i de japanska utvecklingsbolagen Mitsubishi Estate och Mitsui Fudosan, till förmån för Sumitomo. Dessutom ökades positionen i Stockland medan den i Ingenia Communities minskade till förmån för Goodman Group. Även innehavet i Host Hotels minskades i syfte att addera Diamondrock till portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Simon Property Group, Equinix och Digital Realty Trust med portföljvikter om 4,9, 4,8 respektive 4,8 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden klart störst exponering mot USA med 62,2 procent av allokerat kapital. Därefter kom Japan och Australien med vikter om 11,0 respektive 5,9 procent.

Schroder ISF Global Cities, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-5,2
Index MM, förändring i procent-6,0
Fond i år, förändring i procent-5,2
Index i år, förändring i procent-7,2

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons