Schroder ISF Emerging Europe ökade 12,0 procent i november – stark utveckling för tillväxtmarknader

Publicerad

Fonden Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR steg 12,0 procent i november, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 12,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 67,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 66,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Rollo Roscow och Mohsin Memon.

Aktier på tillväxtmarknader återhämtade sig kraftigt i november och överpresterade rejält jämfört med utvecklade marknader.

Faktorer som mjukare amerikansk inflation, en svagare amerikansk dollar och signaler från den amerikanska centralbanken om att räntehöjningarna kan komma att ske långsammare från och med december bidrog alla till ökad riskvilja.

Förväntningar om att den kinesiska efterfrågan kommer återhämta sig nästa år, i takt med att myndigheterna åter öppnar ekonomin och erbjuder ytterligare ekonomisk stimulans, bidrog också till avkastningen.

Gällande fondens utveckling under månaden missgynnades man av sin undervikt mot Turkiet samtidigt som man istället gynnades av undervikten mot Tjeckien.

Enskilda positiva bidrag till fondens relativavkastning kom under månaden från nollvikten i Allegro.eu samt innehavet i Pepco Group. Negativa bidrag kom samtidigt från övervikten i det ungerska läkemedelsbolaget Gedeon Richter.

Det råder fortsatt osäkerhet gällande de globala tillväxtutsikterna för 2023 i takt med att den fördröjda effekten av räntehöjningarna slår igenom. Takten och omfattningen av den amerikanska dollarns styrka är ett annat bekymmer enligt förvaltarna.

En kombinationen av dessa faktorer innebär nedåtrisker för tillväxtprognoserna. Samtidigt menar man att en avtagande inflation långsamt börjar utvecklas vilket öppnar dörren till en avtagande räntehöjningstakt från Fed. Dollarn är fortfarande historiskt dyr och en försvagning av valutan skulle vara till fördel för tillväxtmarknader i Europa.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Powszechny Zaklad Ubezpieczen, OTP Bank Nyrt och Richter Gedeon med portföljvikter om 7,3, 5,4 respektive 5,1 procent.

Största sektor var finans, följt av energi samt sällanköpsvaror och -tjänster.

Gällande fondens geografiska exponering var Polen största region med 32,3 procent av allokerat kapital. Därefter kom Grekland med 18,7 procent.

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent12,0
Index MM, förändring i procent12,0
Fond i år, förändring i procent-67,7
Index i år, förändring i procent-66,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons