Schroder ISF China Opportunities minskade 13,7 procent i januari – tuff månad för den kinesiska marknaden

Publicerad

Fonden Schroder ISF China Opportunities minskade 13,7 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 10,6 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat 37,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 29,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Louisa Lo.

Inledningsvis skriver förvaltaren att kinesiska aktier föll under januari, vilket förklaras av en oro kring den framtida ekonomiska tillväxten.

Bekymmer fanns även angående landets fastighetssektor, där Evergrande som näst största fastighetsutvecklare står inför en likvidation. Sentimentet försämrades ytterligare efter att USA annonserat nya restriktioner mot kinesiska företag. Aktierna i Hongkong gick nedåt men stod sig starkare relativt de kinesiska aktierna.

Fondens negativa relativavkastning tyngdes av aktieurvalet, särskilt inom sektorerna hälsovård, industri och informationsteknik. Positivt var urvalet inom sällanköpsvaror.

På marknadsnivå var aktieurvalet i Kina anmärkningsvärt svagt. Exponeringen mot Hongkong utanför benchmark gav stöd till den relativa avkastningen.

De bästa relativa bidragen under månaden kom från Prada, samt nollvikten i JD.com och Li Auto.

I den negativa vågskålen fanns istället Sunny Optical Technology och Remegen, samt avsaknaden av Netease i portföljen.

Avslutningsvis konstaterar förvaltaren att det har uppkommit nya möjligheter i och med den ekonomiska omställningen, men att ett mer stabilt marknadsklimat är en förutsättning för att lyckas skapa mervärde.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Tencent, Alibaba och Pinduoduo med portföljvikter om 9,9, 9,7 respektive 3,4 procent.

De sektorer med störst exponering var sällanköpsvaror, kommunikationstjänster och hälsovård med vikter om 36,3, 12,5 respektive 10,0 procent.

Schroder ISF China Opportunities, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-13,7
Index MM, förändring i procent-10,6
Fond ett år, förändring i procent-37,0
Index ett år, förändring i procent-29,0

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons