Schroder ISF Asian Smaller Coms A minskade 1,2 procent i februari – Indien och Kina gick svagt medan Sydkorea, Taiwan och Singapore bättre

Publicerad

Fonden Schroder ISF Asian Smaller Coms A minskade 1,2 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Paul Rathband.

Inledningsvis skriver förvaltaren att småbolag på den asiatiska marknaden, exklusive Japan, föll under februari. Rysslands invasion av Ukraina anges som huvudorsak. Indien och Kina var de svagast presterande marknaderna medan Sydkorea, Taiwan och Singapore var de starkaste marknaderna.

Vidare skriver förvaltaren att fondens innehav i Indien bidrog positivt till fondens avkastning i relativ bemärkelse. Fondens enskilda innehav i Taiwan bidrog istället negativt i relativ bemärkelse. På totalen missgynnades fonden något av deras val av exponeringen i olika länder.

Inom de bäst presterande sektorerna återfinns finans, hälsovård och sällanköpsvaror medan innehav inom industri bidrog negativt.

De enskilda innehav som bidrog mest positivt i absoluta termer var CreditAccess Grameen, Crystal International och ASM Pacific Technologies. I den negativa vågskålen återfanns istället Phoenix Mills, Nexteer Automotive och Sporton International.

Gällande framtidsutsikterna kommenterar förvaltaren utsikterna i Kina där mycket kretsat kring hårdare policyimplementering och regulatorisk kontroll. Förvaltaren skriver dock att detta främst kommer påverka storbolagen och att fondens exponering i Kina är tematisk snarare än makroekonomisk.

Överlag är förvaltaren fortsatt optimistisk om framtidsutsikterna även om han medger att marknadsklimatet förändrats. Fonden kommer fortsatt investera i teman såsom hushåll, konsumtion, hälsovård, grön teknologi, 5G och finans.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Merida Industry, Wilcon Depot och Gateway Rail Freight med portföljvikter om 3,0, 2,6 och 2,6 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Indien på 24,7 procent följt av Taiwan och Hongkong på 20,6 respektive 13,5 procent.

Största sektorer var informationsteknologi och sällanköpsvaror med 20,9 respektive 20,5 procent av portföljexponeringen.

Schroder ISF Asian Smaller Coms A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,2Index MM, förändring i procent-1,8Fond i år, förändring i procent-7,0Index i år, förändring i procent-8,0

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons