Scandic Hotels minskar omsättning och vinst

Publicerad

Hotelloperatören Scandic Hotels redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Hotelljätten hade guidat för en lägre beläggningsgrad i det första kvartalet.

”Vi levererar ett stabilt kvartal och den något lägre nettoomsättningen och det justerade ebitda-resultatet jämfört med motsvarande kvartal i fjol förklaras främst av den tidiga påsken, strejk i
Finland, väsentligt lägre engångseffekter samt den högre utvecklingstakten”, uppger vd Jens Mathiesen.

Omsättningen sjönk 2,4 procent till 4 419 miljoner kronor (4 526).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 33 miljoner kronor (170), med en justerad ebitda-marginal på 0,7 procent (3,8).

Rörelseresultatet blev 126 miljoner kronor (199), med en rörelsemarginal på 2,9 procent (4,4).

Resultatet efter skatt blev -327 miljoner kronor (-302).

Resultat per aktie uppgick till -1,73 kronor (-1,63).

Fritt kassaflöde uppgick till -733 miljoner kronor (-356).

Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick till 51,9 procent (53,5). I fjärde kvartalet var siffran 57,9 procent. Bolaget hade räknat med svagare beläggningsgrad i år jämfört med fjolåret.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) minskade till 619 kronor (626). I det fjärde kvartalet var siffran 734 kronor.

Scandic Hotels lämnar ingen prognos för resultatet.

”Med en bra utveckling hittills i april och ett gynnsamt bokningsläge för maj och juni förväntar
vi oss en något högre beläggningsgrad och genomsnittligt rumspris för det andra kvartalet
jämfört med i fjol”, uppger Jens Mathiesen.

Han fortsätter.

”Jag ser positivt på hotellmarknaden för året och efter två rekordår i rad är vi kommersiellt och finansiellt starkare än någonsin.”

Scandic Hotels, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning4 4194 526-2,4%
Justerat EBITDA33170-80,6%
Justerad EBITDA-marginal0,7%3,8%
Rörelseresultat126199-36,7%
Rörelsemarginal2,9%4,4%
Nettoresultat-327-302
Resultat per aktie, kronor-1,73-1,63
Fritt kassaflöde-733-356

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons