Scandi Standard förväntar sig en gradvis resultatförbättring under 2022 (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering avser rörelseresultat och vd-kommentar)

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en ökad omsättning men klart lägre resultat i det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning (2,50).

Omsättningen uppgick till 2 435 miljoner kronor (2 393).

Ebitda-resultat blev 125 miljoner kronor (147), med en ebitda-marginal på 5,1 procent (6,1).

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (56), med en rörelsemarginal på 1,2 procent (2,3).

Försämringen ligger inom segmentet Ready-to-cook där rörelseresultatet vände till negativa -32 miljoner kronor (56).

”Rörelseresultatet påverkades även detta kvartal negativt av bland annat betydande prisökningar på många insatsvaror, en fortsatt utmanande prisbild på exportmarknaden, samt konsekvenser av de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med produktionsutmaningarna i Sverige och Irland, framförallt betydande produktionsneddragningar. Ready-to-cook Danmark uppvisade fortsatt stora förluster och redovisade ett rörelseresultat på -59 miljoner kronor för kvartalet”, kommenterar tillförordnade vd Otto Drakenberg.

Det andra segmentet Ready-to-eat ökade omsättningen med 14 procent och hade ett något bättre rörelseresultat.

Justerat rörelseresultat blev 3 miljoner kronor (83), med en justerad rörelsemarginal på 0,1 procent (3,5).

Resultatet före skatt var 8 miljoner kronor (33).

Resultatet efter skatt blev 4 miljoner kronor (21).

För att få Scandi Standard att återgå till de tidigare årens lönsamhet har man lanserat ett förbättringsprogram.

”Utfallet av förbättringsprogrammet så här långt och de tendenser vi ser i omvärlden styrker vår bedömning om en gradvis resultatförbättring under 2022. När prisökningarna på insatsvaror nu slår igenom även i kategorier med längre produktionscykel som nöt och fläsk kan vi också räkna med ökad medvind från marknaden på grund av gynnsammare konkurrensförhållanden. Effekten av de utmaningar som Scandi Standard ställts inför under 2021 förväntas successivt att avta från andra kvartalet 2022”, säger Otto Drakenberg.

Scandi Standard, MkrQ4-2021Q4-2020FörändringNettoomsättning2 4352 3931,8%EBITDA125147-15,0%EBITDA-marginal5,1%6,1%Rörelseresultat3056-46,4%Rörelsemarginal1,2%2,3%Rörelseresultat, justerat383-96,4%Rörelsemarginal, justerad0,1%3,5%Resultat före skatt833-75,8%Nettoresultat421-81,0%Utdelning per aktie, kronor02,50

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons