SAS ökade antalet passagerare med 22,6 procent i totala trafiken i juni

Publicerad

SAS ökade antalet passagerare med 22,6 procent till 2,386 miljoner i den totala trafiken i juni, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 19,0 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 16,9 procent under månaden (26,3).

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 16,7 procent i juni (16,9).

Kabinfaktorn uppgick till 80,5 procent under månaden (77,1).

PASK uppgick till 0,96, svenska kronor, under månaden (0,83).

Passageraryielden uppgick till 1,21, svenska kronor, i juni (1,08).

SASjuni, 2023maj, 2023
Passagerare, miljoner2,3862,172
Passagerare, förändring i procent, YY22,619,0
RPK, förändring i procent16,926,3
ASK, förändring i procent16,716,9
Kabinfaktor, i procent80,577,1
PASK0,960,83
Passageraryield1,211,08

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons