Sannolikt inget avtal mellan Swedish Stirling och Glencore, företrädesemissionen förlängs

Publicerad

Stirlingmotortillverkaren Swedish Stirling skriver att ett produktförsäljningsavtal med Glencore avseende PWR Bloks bedöms som osannolikt. Mot bakgrund av detta väljer bolaget också att förlänga teckningsperioden i sin företrädesemission.

Anledningen till varför Glencore-avtalet är på väg att utebli beror på de villkor som Glencore ställt.

”Baserat på de villkor som är inkluderade i Glencores förslag, och de villkor som Glencore kräver, anser Swedish Stirling att det är osannolikt att parterna kommer nå en överenskommelse om ett produktförsäljningsavtal avseende PWR Bloks”, skriver Swedish Stirling.

Det var förra månaden som bolagen ingick en avsiktsförklaring om försäljning av upp till 25 PWR Bloks till Glencores ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika senast den 31 mars 2023.

I och med att avtalet nu bedöms som osannolikt väljer Swedish Stirling att förlänga teckningsperioden för sin nyemission på 200 miljoner kronor, vilken syftar att finansiera serieproduktion och kommersiell utrullning av PWR Blok.

Den förlängda teckningsperioden kommer att löpa från och med idag den 23 december till och med den 31 januari 2023.

Bolaget kommer också att upprätta ett tillägg till prospektet kring emissionen, under vilket investerare som åtagit sig att teckna aktier har rätt att återkalla sin anmälan. Återkallandeperioden kommer att börja löpa dagen efter Finansinspektionens godkännande av tilläggsprospektet och kommer avslutas den 31 januari 2023.

I och med ovan nämnda kommer Swedish Stirling inte att presentera det preliminära eller slutliga utfallet i emissionen idag respektive imorgon som tidigare kommunicerat.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons