Sandvik köper majoritetspost i kinesiska Suzhou Ahno

Publicerad

Verkstadsbolaget Sandvik köper en majoritetspost i kinesiska Suzhou Ahno. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva en majoritetspost i det Kina-baserade företaget Suzhou Ahno Precision Cutting Tool Technology från den nuvarande majoritetsägaren, Ningbo Baosi Energy Equipment och närstående parter. bolaget kommer att redovisas inom affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions.

Efter transaktionen kommer Sandvik att äga 72,4 procent av aktierna i Ahno, att jämföra med den tidigare ägarandelen om 12,4 procent.

Suzhou Ahno är verksamt inom precisionsskärande verktyg. De huvudsakliga kundindustrierna är verkstadsindustri och fordonsindustri, där en betydande del är mot elfordon. Medicinsegmentet är också växande för företaget.

Suzhou Ahno grundades 2002 och har 1 200 anställda. Bolaget hade 2023 intäkter på motsvarande 1,2 miljarder kronor, främst från Kina. Förvärvets påverkan på Sandviks ebita-marginal kommer kommer att vara begränsad. Påverkan på Sandviks vinst per aktie, exklusive icke-avskrivningar från rörelseförvärv, kommer att vara positiv.

Enterprise value för den förvärvade andelen är 189 miljoner euro, motsvarande en ev/ebitda-multipel på 10,9 gånger. Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons