Rysslands oljeexport på lägsta nivån på 4 månader

Publicerad

Den ryska sjöburna råoljeexporten föll med tio procent under juni, mätt i månadstakt. Det enligt data från S&P Global Commodities at Sea.

Leveranserna uppgick i snitt till 3,46 miljoner fat per dag, vilket är den lägsta nivån sedan februari. Samtidigt är siffran fortfarande 12 procent över snittnivåerna före kriget på 3,1 miljoner fat per dag.

Det som sänkt exporten i juni är en minskad försäljning till raffinaderier i Indien och Kina. Störst var tappet till Indien på 300 000 fat per dag jämfört med månaden innan. Leveranserna till Kina backade med 150 000 fat per dag.

Samtidigt har leveranserna stigit på andra håll, såsom till Egypten och Grekland på 175 000 fat per dag respektive 150 000 fat per dag.

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/070423-russian-crude-exports-fall-to-4-month-low-as-moscow-pledges-deeper-cuts

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons