Ryssland slutar att betala kupong till utländska investerare i vissa statsobligationer – BN

Publicerad

Ryssland har beslutat sig för att stoppa betalningar av kuponger på ryska obligationer utgivna i rubel, kallas OFZ, om obligationerna ägs av utländska investerare. Det är ett svar på alla de sanktioner som omvärlden riktat mot den ryska ekonomin. Det rapporterar Bloomberg News.

Beslutet, som är temporärt, rör obligationer om 29 miljarder dollar. Stoppet löper i ett första läge i ett halvår.

Ryssland har drabbats av hårda sanktioner på det ekonomiska området med exempelvis begränsningar i Swift. Inom finans har också bjässar inom backoffice såsom Euroclear och Clearstream beslutat sig för att inte längre hantera ryska tillgångar. Dessa aktörer har varit viktiga när den ryska marknaden öppnats upp för omvärlden vilket i sin tur lett till minskade upplåningskostnader för den ryska regeringen.

Centralbanken i Ryssland har stora tillgångar frysta utomlands och under måndagen meddelade banken att kapitalkontrollåtgärder införs genom förbud av transfereringar till utländsk valuta.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons