Roche presenterar positiva uppdaterade fas 3-resultat mot B-cellslymfom

Publicerad

Schweiziska läkemedelsjätten Roches läkemedel Polivy uppvisade positiva resultat mot obehandlad diffust storcelligt B-cellslymfom. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter en medianuppföljning på tre år fortsatte data att visa en statistiskt signifikant minskning av risken för sjukdomsförvärring eller död med Polivy plus R-CHP jämfört med befintliga behandlingar.

”Alltför många patienter med diffust stortcelligt B-cellslymfom ser sin cancer återfalla eller framskrida efter initial behandling. Detta understryker behovet av att förbättra en vårdstandard som har varit oförändrad under de senaste två decennierna”, säger Levi Garraway, Roches medicinska chef och Head of Global Product Development.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons