Robeco Global Consumer Trends ökade 1,22 procent i mars – dämpad konsumtionsoptimism

Publicerad

Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR steg 1,22 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,68 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,67 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarduon bestående av Jack Neele och Richard Speetjens.

Inledningsvis skriver förvaltarna att blickarna är vända mot centralbankerna och deras eventuella räntesänkningar. Optimismen kring privatkonsumtionen kopplat till en stark arbetsmarknad och löneinflation, har däremot ändrats något.

”Den senaste tidens nyheter från företag som Lululemon och Nike har visat på potentiella risker. Europeiska detaljhandelsföretag som Inditex ger dock mer positiva uppdateringar. Den kommande rapportsäsongen kommer att ge ytterligare insikter”, skriver förvaltarna.

Fondens negativa relativavkastning kan kopplas till sektorn för hälsa och välbefinnande, enligt förvaltarna. Samtidigt utvecklades temat digitala ”omställningen av konsumtion” bra, mycket drivet av företag som Nvidia.

Apple och Lululemon backade, medan Novo Nordisk visade på ytterligare styrka och klättrade vidare. Inom djurhälsosektorn pressades Zoetis och IDEXX Laboratories av en stagnerande volymtillväxt i branschen. Samtidigt steg Inditex tvåsiffrigt, medan Mercadolibre bland annat pressades av ökade kostnader.

Under månaden utökades också temat ”den framväxande medelklassen”, till att även gälla utvecklade marknader. Förvaltarna betonar vikten av lokalt verksamma företag för att minska geopolitiska risker.

Ur ett makroperspektiv har marknaden nu enligt förvaltarna nått slutet på centralbankernas räntehöjningar, och investerare förväntar sig fortfarande de första räntesänkningarna under sommaren 2024.

Förvaltarna menar att med tanke på den osäkra makroekonomiska och geopolitiska miljön verkar en kvalitativ tillväxtinvesteringsstil vara väl lämpad för det nuvarande investeringsklimatet. Fonden uppges ha en balanserad strategi som bör ge skydd mot nedgångar, samtidigt som den ger tillräckligt med strukturell tillväxt för att ta del av uppgångar.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Nvidia, Amazon.com och Visa med portföljvikter om 5,50, 4,99 respektive 4,94 procent.

Robeco Global Consumer Trends D EUR, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent1,22
Index MM, förändring i procent3,35
Fond i år, förändring i procent10,68
Index i år, förändring i procent10,67

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons