Rizzo Group kallar till extra stämma den 14 auguti

Publicerad

Aktieägarna i sko- och accessoarbolaget Rizzo Group kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 augusti i Stockholm.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att aktiekapitalet ska vara lägst 1,66 miljoner kronor och högst 6,63 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att aktiekapitalet ska minskas med 97,83 miljoner kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons