Rizzo Group kallar till andra kontrollstämma den 31 juli

Publicerad

Aktieägarna i sko- och accessoarbolaget Rizzo Group kallas till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma måndagen den 31 juli i Stockholm.

Stämman ska besluta om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Rizzo har genomfört en företrädesemission som tillför bolaget 130 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den kontrollbalansräkning som styrelsen tagit fram utvisar att bolagets egna kapital är återställt per den 31 maj. Styrelsen föreslår därför att bolaget inte ska gå i likvidation utan driva verksamheten vidare.

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, enligt aktiebolagslagen, skyldig att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att presenteras för bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget ska träda i likvidation. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons