’Rimlig förhoppning att börsen stiger 8-10 procent 2022’ – Carnegies aktiechef

Publicerad

Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg har en positiv grundsyn på 2022 och tror att en uppgång på 8-10 procent är rimligt. Detframgår av en intervju med aktiechefen som publicerats.

Bolagens vinster och vinsttillväxt pekas ut som två av de viktigaste drivkrafterna för börslyft under året. En riskfaktor Hedberg pekar ut är om ränteuppgången blir mer omfattande och sker snabbare än marknadens förväntningar samt en hög och ihållande inflation.

Vidare ser aktiechefen en fördel för värdebolag jämfört med tillväxtbolag, men att det kan vara värt att hålla ögonen på enskilda tillväxtbolag som kommit ner på grund av tillfällig oro eller exempelvis komponentbrist.

Hedberg pekar även ut bank som en attraktiv sektor för det första kvartalet och citerar utdelningar och stigande räntor.

Slutligen tror aktiechefen att Volvo, Dometic och Bico kan lyfta 2022.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons