Ridge Capital ökade 2,6 procent i mars – stigande aktivitet på primärmarknaden för nordisk high yield

Publicerad

Ridge Capital, som investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer med en månatlig handlad hedgefond med specialfond/struktur, steg 2,6 procent i mars. Sedan årsskiftet har strategin avkastat 5,5 procent. På rullande 12 månader har strategin avkastat 18,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Christoffer Malmström och Måns Levin.

Sedan lanseringen har strategins årliga volatilitet legat på 3,6 procent och sharpkvoten på 3,1.

Förvaltarna menar att den nordiska high yield-marknaden fortsatte visa motståndskraft under månaden och spreadarna har minskat ytterligare. För närvarande ligger de nordiska high yield-spreadarna på cirka 500 baspunkter, vilket förvaltarna beskriver som en attraktiv nivå jämfört med europeiska Itraxx som ligger runt 300 baspunkter.

I mars noterades stigande aktivitet på primärmarknaden för nordisk high yield. Förvaltarna skriver att primärtransaktionerna inleddes till lägre priser än förväntat, påverkat av ett inflöde på 4,1 miljarder kronor till nordiska high yield-fonder sedan årsskiftet, vilket indikerar en robust investeraraptit för obligationer.

Intrum fick stor uppmärksamhet i mars efter sitt beslut att anlita rådgivarna Houlihan Lokey och Milbank, i kombination med en nedgradering av kreditbetyget av S&P.

Förvaltarna menar att Intrums obligationer återhämtat en del av fallet senaste tiden och om en fullständig rekonstruktion inträffar kan obligationsinnehavarna komma att gynnas, särskilt med tanke på nuvarande handelsnivåer i förhållande till värdet på serviceverksamheten och den utestående låneportföljen. Däremot betonar man att det är viktigt att vara medveten om den potentiella tidslinjen för återhämtning, eftersom det kan att ta många år att driva in lånen om de inte säljs omedelbart.

Heimstaden AB utvecklades bäst under månaden, då deras seniora icke-säkerställda obligationer steg med 17 procent och hybrider med 36 procent.

Vidare skriver förvaltarna att samtidigt som man har en positiv syn på det framtida investeringsklimatet har man försiktigt förvärvat säljoptioner på iTraxx under det första kvartalet 2024 för att säkra portföljen mot potentiella marknadsnedgångar.

Vid månadsskiftet uppgick strategins ränteduration till 0,5 år och kreditdurationen uppgick till 2,8 år.

Ridge Capital, %mars, 2024
Strategi MM, förändring i procent2,6
Strategi i år, förändring i procent5,5
Strategi ett år, förändring i procent18,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Strategin är reserverad för institutionella investerare, professionella investerare eller andra investerare som skriftligen har bekräftat att de är ”välinformerade investerare” och har erhållit en värdering från ett kreditinstitut, ett investeringsföretag eller ett förvaltningsbolag som intygar investerarens expertis, erfarenhet och kunskap för att på ett lämpligt sätt värdera en investering i en RAIF-fond.

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons