Richmond Fed index minskade mindre än väntat i juli

Publicerad

Richmond Fed index minskade mindre än väntat i juli.

Indexet sjönk till -9 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till -10.

Föregående månads utfall var -7.

USAjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Richmond Fed index-9-10-7

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons