Rhovac genomför omvänt förvärv av danskt onkologibolag (uppdatering)

Publicerad

(Mer detaljer om Chosa samt kursreaktion)

Forskningsbolaget Rhovac har ingått avtal om förvärv av det danska onkologibolaget Chosa för 46 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Rhovac stiger över 50 procent på beskedet.

Affären behöver klubbas vid en extra stämma den 11 januari nästa år. Rhovacs största aktieägare M2 kommer att rösta för affären. M2 äger cirka 20,4 procent av Rhovac.

Köpeskillingen betalas genom kvittning av skuldebrev med nyemitterade aktier i Rhovac. Kvittningskursen är 1,05 kronor per aktie, vilket är väsentligt högre än kursen på Spotlight.

”På kort sikt kommer våra aktieägare att öka värdet på sina aktier med mer än två gånger jämfört med det uppskattade överskottet i en likvidation. I det längre perspektivet gör det omvända förvärvet det möjligt för våra aktieägare att, till en attraktiv värdering, fortsätta delta i utvecklingen av nya behandlingar mot cancer, under ledningen av ett erfaret team. I detta fall har teknologin redan visat tydlig effekt i en nyligen slutförd klinisk fas IIb-studie och därmed minskat den inneboende risken i läkemedelsutvecklingen och ökat värdet på projektet”, uppger vd Lars Hedbys i en kommentar.

Chosa är ett danskt onkologibolag och som leds av den tidigare ledningsgruppen för Oncology Venture, idag Allarity Therapeutics. Ägare kommer att gå in med cirka 3,3 miljoner danska kronor i bolaget före transaktionen. Bolaget bedömer att man har likvida medel att driva verksamheten till det andra kvartalet 2024.

Chosa-teamet licensierade nyligen världsomspännande rättigheter till LiPlaCis och dess DRP-companion diagnostic. LiPlaCis och dess DRP var den ledande produkten när Chosa-teamet ledde Oncology Venture.

Det danska bolaget siktar mot att förbättra den kliniska effekten genom att kombinera precisionsanvändning med en vidareutvecklad version av befintliga cancerläkemedlet cisplantin. Chosas DRP-companion diagnostic-test möjliggör urvalet av de patienter som kommer att dra nytta av den förbättrade substansen LiPlaCis. ”Det verkar som om LiPlaCis kan ha lägre toxicitet än cisplatin, eventuellt med bättre effekt”, heter det.

Patientresponsen för nya cancerläkemedel uppges vara så låg som 25 procent och liknande för cisplatin, som är ett effektivt cancerläkemedel och som används mot 16 olika cancersorter.

Då förvärvet innebär en väsentlig förändring av verksamheten kommer Rhovac att behöva genomföra en ny noteringsprocess.

Affären väntas slutföras under den andra halvan av januari. Ett godkännande från Spotlight Stock Market spår företaget till i mars nästa år.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons