Rejlers styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i teknikkonsulten Rejlers kallas till årsstämma torsdagen den 21 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3 kronor per aktie.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Peter Rejler, vice ordförande Jan Samuelsson samt styrelseledamöterna Helena Levander, Patrik Boman och Martina Rejler.

Bolagsordningen föreslås ändras innebärande att antalet aktier ska vara lägst 6,25 miljoner och högst 25 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons