Rejlers får order av Huddinge Samhällsfastigheter

Publicerad

Teknikkonsulten Rejlers har ingått ett avtal med Huddinge Samhällsfastigheter gällande den första fasen av ett planerat storskaligt energiprojekt.

Målet är att minska energianvändningen med minst 35 procent för de fastigheter som ingår i projektet. Kommunalägda Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Projektet är indelat i två faser, projektutveckling och genomförande av åtgärder, och omfattar totalt cirka 110 av bolagets över 150 fastigheter. Projektet väntas pågå fram till år 2030.

Rejlers ska ansvara för energikartläggning i delprojekt 1 i projektutvecklingsfasen som inleds nu under våren.

Inga finansiella detaljer anges.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons