Redsense Medical: Bra avslutning på 2021 – Penser

Publicerad

Bra avslutning på 2021

Redsense Medical rapporterade nettoomsättning på 4,1 mkr i Q4’21, vilket innebar en tillväxt på 82% y/y, även om helåret 2021 backade 35% till följd av ett tufft första halvår. EBIT landade på -3,1 mkr (-4,7). Trots covid-19 har bolaget fått nya ordrar i Kanada och USA under kvartalet, och med en nettokassa på 24,3 mkr står bolaget väl rustade att möta, och driva, en ökad efterfrågan.

https://docs.penser.se/a/2612/REDS20220302.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/bra-avslutning-pa-2021-redsense-medical

Penser Access

Annons