Redeye skruvar upp motiverat värde för Stille efter rapporten

Publicerad

Medicinteknikbolaget Stilles rapport för det andra kvartalet överträffade Redeyes estimat något vad gäller försäljning, och bedöms i det hela taget som positiv. I en färsk uppdragsanalys höjs det motiverade värdet i ett basscenario något.

Analyshuset väljer att höja sina förväntningar kring omsättningen och rörelseresultatet framgent och förväntar sig en fortsatt tillväxt under andra halvan av året.

Försäljningen för helåret spås landa på totalt 289 miljoner kronor, och rörelseresultatet på 40 miljoner kronor. Risken på nedsidan bedöms som liten, med goda chanser till uppsida i caset.

Redeye höjer sitt motiverade värde i ett basscenario till 163 kronor (160), i intervallet 75-230 kronor.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons