Recyctec kallar till extra stämma för att besluta om konvertibelemission

Publicerad

Aktieägarna i miljöteknikbolaget Recyctec kallas till extra bolagsstämma den 30 mars i Jönköping.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 3,95 miljoner och högst 15,80 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna konvertibelemission på nominellt 7,7 miljoner kronor. Lånet löper med en årlig ränta på 12 procent och har en löptid till 30 juni 2023. Konverteringskursen är 10,50 kronor per B-aktie i Recyctec. Konvertibeln tecknas av Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren till lika delar, 3,85 miljoner kronor vardera.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons