Ratos ökar intäkter och resultat

Publicerad

Bolagsgruppen Ratos redovisar ökande intäkter och resultat i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 18,8 procent till 10 001 miljoner kronor (8 420).

Ebitda-resultatet blev 1 421 miljoner kronor (1 239), med en ebitda-marginal på 14,2 procent (14,7).

Ebita-resultatet blev 1 078 miljoner kronor (945), med en ebita-marginal på 10,8 procent (11,2).

Justerat ebita-resultat blev 1 078 miljoner kronor (963).

Rörelseresultatet blev 1 038 miljoner kronor (925), med en rörelsemarginal på 10,4 procent (11,0).

Resultatet före skatt var 831 miljoner kronor (825).

Resultatet efter skatt blev 682 miljoner kronor (689), en minskning med 1,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,80 kronor (1,84), vilket innebär en minskning med 2,2 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 531 miljoner kronor (674) i andra kvartalet.

Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 1,6 gånger per den 30 juni, jämfört med 0,6 gånger samma tidpunkt i fjol och 2,5 gånger vid årsskiftet. Ratos finansiella mål är en skuldsättning på 1,5 till 2,5 gånger.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick i andra kvartalet till 7 procent. Construction & Services uppvisade en organisk omsättningstillväxt (19 procent) medan Consumer (-1 procent) och Industry (-8 procent) minskade organiskt.

Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen negativt med -50 miljoner kronor (-1 procent)
och struktureffekten uppgick till 1 071 miljoner kronor (13 procent) och förklaras främst av förvärven av Semcon och Knightec inom affärsområdet Industry.

Resultatökningen förklaras av ett förbättrat resultat i affärsområdena Construction & Services och Industry och avser både organisk ebita-tillväxt samt förvärvad ebita i Industry genom Semcon och Knightec. Inom Construction & Services redovisade den byggrelaterade verksamheten en positiv resultatutveckling samtidigt som Aibel ökade resultatet jämfört med samma kvartal föregående år. I affärsområdet Consumer redovisade Plantasjen ett något sämre resultat än motsvarande kvartal föregående år, vilket i sin helhet var ett resultat av den svaga norska kronan. I affärsområdet Industry redovisade Diab en stark resultatförbättring drivet av en god utveckling inom Marine, Industry och Aerospace.

– Omvärldsläget fortsätter att vara svårbedömt med flera välkända utmaningar som påverkar marknaden. Vårt strukturkapital och vår operationella modell Ratos Business System (RBS) innebär att vi har alla förutsättningar att skapa aktieägarvärde. Jag ser fram emot vår fortsatta utveckling mot att bli en mer renodlad koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar i en förbättrad transaktionsmarknad, kommenterar Jonas Wiström, vd och koncernchef i delårsrapporten.

Ratos, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning10 0018 42018,8%
EBITDA1 4211 23914,7%
EBITDA-marginal14,2%14,7%
EBITA1 07894514,1%
EBITA-marginal10,8%11,2%
EBITA, justerat1 07896311,9%
EBITA-marginal, justerat10,8%11,4%
Rörelseresultat1 03892512,2%
Rörelsemarginal10,4%11,0%
Resultat före skatt8318250,7%
Nettoresultat682689-1,0%
Resultat per aktie, kronor1,801,84-2,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet2 531674275,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons