Rädsla för räntehöjningar och kriget i Ukraina fick marknaden att sjunka kraftigt – Enter Småbolagsfond minskade 7,4 procent i februari

Publicerad

Fonden Enter Småbolagsfond minskade 7,4 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,9 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Jon Hyltner.

Hyltner skriver inledningsvis att marknaden under månaden dels pressades av rädslan för högre räntor, men till stor del även av Rysslands invasion av Ukraina.

”Materialsektorerna har stigit i år på grund av högre råvarupriser. Övriga sektorer är alla på minus. Defensiva sektorer som Dagligvaror och Fastigheter har backat minst, offensiva och högre prissatta sektorer mest. Marknaden har tydligt bytt fokus från att söka investeringar för att maximera avkastningen till att söka investeringar med begränsad nedsiderisk – ett klassiskt
beteende under oroliga tider”, skriver förvaltaren.

Under månaden släppte flera av fondens innehav sina rapporter. Enligt Hyltner var dessa överlag bra, men att det även fanns några besvikelser.

Bland fondens bäst bidragande innehav till avkastningen fanns under månaden Nordnet, Addnode, Instalco och BTS Group, där de två förstnämnda enligt förvaltaren rapporterade starka resultat tillsammans med positiva framtidsutsikter. Angående Nordnet uppger förvaltaren att bolaget dessutom hade en kapitalmarknadsdag där framför allt bolagets kostnadsguidning togs emot positivt på marknaden.

I den negativa vågskålen fanns Concentric, Enea, Addlife och Storskogen. Hyltner menar att dessa bolag rapporterade godkända resultat, men samtidigt något under förväntan, vilket i rådande marknadsklimat ledde till kraftiga nedgångar. I Addlife annonserade dessutom dess mycket uppskattade vd sin avgång.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Lifco, Concentric och RVRC Holding med portföljvikterna 3,75, 3,38 respektive 3,30 procent.

De största sektorerna i fonden var industri, teknologi och sällanköpsvaror med portföljexponeringar om 29,8, 19,7 respektive 14,0 procent.

Enter Småbolagsfond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-7,4Fond i år, förändring i procent-21,9

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons