Qlucore: Stark tillväxt för dataanalys med övergående vinst – Emergers

Publicerad

Drivet av sin visualiseringsbaserade programvara för forskningsinriktad dataanalys kunde Qlucore rapportera 50% tillväxt och en mindre rörelsevinst i Q3’21/22, samtidigt som en utväxling på bolagets satsning inom precisions- och kompanjonsdiagnostik med klassificeringsmodeller för cancer ligger framför bolaget. Efter noteringsemissionen är Qlucore väl rustat för att nå CE-godkännande 2023 och sitt mål om 300 MSEK i intäkter 2026. Med hänsyn tagen till Diagnostics tidiga fas fortsätter vi se stöd för ett motiverat värde på 89-121 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt.

https://www.emergers.se/

https://www.emergers.se/qlucore_b/

Emergers

Annons