Profoto minskar omsättning och rörelseresultat – fortsatt avvaktande kundbas

Publicerad

Ljussättningsbolaget Profoto redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 2,7 procent till 182 miljoner kronor (187). Den organiska tillväxten sjönk med 8,5 procent.

Rörelseresultatet blev 47 miljoner kronor (48), med en rörelsemarginal på 25,8 procent (25,7). Resultatet uppges vara inom Profotos finansiella mål men i det lägre spannet.

Resultatet efter skatt blev 36 miljoner kronor (36).

Resultat per aktie hamnade på 0,89 kronor (0,90), vilket innebär en minskning med 1,1 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 13 miljoner kronor (39).

Trenden med en svag efterfrågan uppges ha fortsatt under det andra kvartalet då bolagets kunder verkar vara mer avvaktande i en turbulent omvärld.

”Vi har en fortsatt stark tro på att nå vårt mål på 10 procent tillväxt över tid och kommer att drivas av våra tre tillväxtteman: Ljus för professionella stillbildsfotografer, arbetsflödeslösningar för e-handel och ljus för rörlig bild. Vi fortsätter att satsa på marknadsföring och försäljning såväl som på produktutveckling för att öka omsättning och ebit på längre sikt. Samtidigt som vi bibehåller fortsatt hög kostnadsdisciplin”, skriver bolagets vd och koncernchef, Anders Hedebark.

Koncernen upprepar sina finansiella mål sedan tidigare och definieras som följande:

– Nettoomsättningstillväxt: Över tid uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt på över 10 procent i konstant valuta.
– Lönsamhet: Uppnå en rörelsemarginal på 25–30 procent och upprätthålla en tillväxt i rörelseresultatet år efter år.
– Utdelningspolicy: Sträva efter att betala ut minst 50 procent av nettovinsten samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.

Profoto, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning182187-2,7%
Rörelseresultat4748-2,1%
Rörelsemarginal25,8%25,7%
Nettoresultat36360,0%
Resultat per aktie, kronor0,890,90-1,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet1339-66,7%

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons