Producentpriserna i Sverige ökade i årstakt i april – lägsta årstakten sedan januari 2021 (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering i hela texten)

Producentpriserna i Sverige ökade 1,3 procent i årstakt i april, vilket var en lägre takt än vad som sågs i mars då nivån var 3,5 procent. Årstakten är den lägsta sedan januari 2021.

Vid jämförelse mellan april och mars visade PPI en nedgång med 1 procent. På exportmarknaden sjönk priserna med 0,4 procent och på hemmamarknaden sjönk de med 1,6 procent. På importmarknaden steg priserna med 0,3 procent.

Energirelaterade varor bidrog nedåt med 1,0 procentenhet till nedgången på producentprisindex räknat på månadsbasis. Lägre priser för papper och pappersvaror bidrog nedåt på samtliga marknader, skriver SCB.

Sverige, %april, 2023mars, 2023
Producentpriser, YY1,33,5

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons