PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,74 procent i juni – ökat exponeringen mot industrisektorn

Publicerad

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,74 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,60 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,00 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

”I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster”, skriver förvaltaren.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i AAK, Hexpol, Assa Abloy, Investor och Castellum. Samtidigt har man minskat i Novo Nordisk och sålt innehavet i H&M.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 9,3, 9,1 respektive 8,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, finans och hälsovård med portföljvikter om 46,7, 19,1 respektive 12,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,74
Index MM, förändring i procent2,11
Fond i år, förändring i procent12,60
Index i år, förändring i procent11,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons