PriorNilsson Smart Global ökade 6,26 procent i juni – ökad exponering mot hälsovård jämfört med föregående månad

Publicerad

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,26 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

”I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster”, skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Pepsi, McDonalds, Qualcomm och Spectris.

De främsta bidragsgivarna i portföljen var Parker Hannifin, Stanley Black, Carlisle Cos, Caterpillar och Illinois Tool Works.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Microsoft och Jack Henry med portföljvikter om 2,4, 2,1 respektive 2,1 procent.

De största sektorerna i fonden var industri, hälsovård och dagligvaror med exponeringar om 21,0, 18,7 respektive 13,0 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent6,26
Index MM, förändring i procent5,25
Fond i år, förändring i procent13,15
Index i år, förändring i procent19,31

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons