PriorNilsson Smart Global minskade 1,09 procent i februari – Abbvie största innehav

Publicerad

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 1,09 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,44 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,93 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan.

”Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Accenture, Caterpillar, Halma, Sage Group samt Procter & Gamble.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Abbvie, Assurant samt Kakaku.com.

Gällande sektorexponeringen i portföljen var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel de största sektorerna med 22,0, 13,7 respektive 10,5 procent.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Abbvie, Microsoft samt Dover med portföljvikterna 3,2, 2,9 respektive 2,8 procent.

PriorNilsson Smart Global, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,09Index MM, förändring i procent-1,44Fond i år, förändring i procent-4,93Index i år, förändring i procent-3,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons