PriorNilsson Evolve Global ökade 4,16 procent i juni – hög aktivitet i portföljen

Publicerad

Fonden PriorNilsson Evolve Global steg 4,16 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

”I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster”, skriver förvaltaren.

Evolve Global har ökat exponeringen mot teknologibolag och mot medicintekniska bolag. Samtidigt har man även under månaden minskat exponeringen mot konsumentbolag.

”Fonden har ökat i Lincoln Electric, Medpace Holding, CSW Industrials och Comet Holding. Nya innehav i fonden är Dynatrace Inc och API Group. Fonden har minskat i Lattice Semiconduct och Advantest Corp samt sålt innehaven i AAK, Exsitec Holding och Amadeus Fire AG.”

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Nederman, Axcelis Tech och Cactus med portföljvikter 5,0, 4,9 respektive 4,7 procent.

De sektorer med störst vikt i portföljen var industrisektorn och informationsteknik med exponeringar om 33,6 respektive 22,5 procent.

Främsta bidragsgivarna under månaden var Cactus, Align Technology och Axcelis.

PriorNilsson Evolve Global, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent4,16
Index MM, förändring i procent5,48
Fond i år, förändring i procent14,76
Index i år, förändring i procent11,59

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons