Pricer ökar intäkterna och minskar rörelseförlusten

Publicerad

Prismärkningsbolaget Pricer redovisar ökade intäkter och minskar rörelseförlusten i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 29,6 procent till 687,2 miljoner kronor (530,3). Av nettoomsättningen avser 15,5 miljoner kronor (10,3) återkommande intäkter.

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-6,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -0,4 procent (-1,3).

Resultatet före skatt var -14,0 miljoner kronor (-6,1).

Resultatet efter skatt blev -15,8 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,03).

Orderingången landade på 678 miljoner kronor (581), en ökning med 16,7 procent mot föregående år.

Orderstocken uppgick till 626 miljoner kronor (542) per den 30 juni, varav merparten avses levereras under tredje och fjärde kvartalet 2023.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 19,0 miljoner kronor (49,5).

Pricer lämnar ingen prognos för 2023.

Bolaget planerar genomföra en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om
totalt 300 miljoner kronor, vilket har aviserats tidigare.

– Vår vision att vara handelns förstahandsval inom butiksdigitalisering är en viktig del av vår fortsatta framgång och vi ser optimistiskt på framtiden. Vi har starka kundrelationer, fantastiska medarbetare och ett starkt erbjudande i en växande marknad. Tillsammans med förstärkningen av vår balansräkning ser jag att vi har mycket goda framtidsutsikter, kommenterar Magnus Larsson, vd och koncernchef i Pricer i delårsrapporten.

Pricer, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång67858116,7%
Nettoomsättning687,2530,329,6%
Rörelseresultat-2,8-6,8
Resultat före skatt-14,0-6,1
Nettoresultat-15,8-3,5
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet19,049,5-61,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons