Preservia Holding ökar nettoresultatet i andra halvåret

Publicerad

Fastighetsbolaget Preservia Holding ökar nettoresultatet i andra halvåret 2023 jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med jämförelseperioden.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-3,4).

Andelar i intressebolag lyfter resultatet blev 12,8 miljoner kronor (5,0).

Resultatet före och efter skatt var 11,0 miljoner kronor (0,4).

Bolaget har i dagsläget en kassa om 35 miljoner kronor på ett sparkonto till 4 procent ränta

”Trots en stark finansiell position är ägarstrukturen i Preservia-koncernen problematisk. Det finns många olika aktieslag samt ägare med olika egenintressen. Att skapa en enhetlig ägarkrets som delar vår vision är en prioritet. Där är vi tyvärr inte än. Vi arbetar dock kontinuerligt mot en kompromisslösning som alla aktieägare kan inse vara det bästa alternativet framåt. Samtidigt strävar vi efter att förbättra Preservias lönsamhet till förmån för alla aktieägare”, skriver bolaget i bokslutet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons