Premium Snacks: Gårdschips fortsätter att driva försäljningen – Penser

Publicerad

Fortsatt chips som driver tillväxt

Försäljningen för 2021 uppgick till 322 mkr, i linje med våra estimat och 2% högre än förra året. Gårdschips fortsätter att driva försäljningen och växte 24% 2021, medan Exotic Snacks lösvikt tynger och var ner 2% y/y. Bruttomarginalen kom ner i Q4 pga kostnadsökningar i leveranskedjan vilket ska kompenseras via prisökningar from Q2 ’22. Just EBITDA för 2021 blev 19,3 mkr vilket var en ökning med 13% y/y.

https://docs.penser.se/a/2606/SNX20220301.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/gardschips-fortsatter-att-driva-forsaljningen-premium-snacks

Penser Access

Annons