Postnord minskar omsättning och justerat rörelseresultat

Publicerad

Postnord redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 2,2 procent till 9 812 miljoner kronor (10 037).

Rörelseresultatet blev -725 miljoner kronor (214). Resultatet belastas med en nedskrivning av goodwill i Norge om -903 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat uppgick till 135 (214) miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -755 miljoner kronor (112), och per aktie -0,38 kronor (0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 270 miljoner kronor (536).

Brevvolymerna minskade med -14 procent (-12) och paketvolymerna minskade totalt med -1 procent (-7).

Bolagets kortsiktiga förbättringsprogram uppges fortlöpa enligt plan. Programmen är en kombination av kostnadsreduktioner inom såväl produktion som administration samt prisjusteringar för att kompensera för ökade kostnader.

Postnord, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning9 81210 037-2,2%
Rörelseresultat-725214
Rörelsemarginal2,1%
Nettoresultat-755112
Resultat per aktie, kronor-0,380,06
Kassaflöde från löpande verksamhet270536-49,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons