Platzer minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

Publicerad

(Vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 341 miljoner kronor (302), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 272 miljoner kronor (233).

Förvaltningsresultatet uppgick till 151 miljoner kronor (174).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -620 miljoner kronor (1 602). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 44 miljoner kronor (248).

Resultatet efter skatt blev -355 miljoner kronor (1 724), och per aktie -2,96 kronor (14,39).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 125,10 kronor (131,72).

Platzers avgående vd P-G Persson uppger att den höjda styrräntan i kombination med ett avvaktande läge på fastighetsmarknaden har inneburit negativa effekter i form av sänkta fastighetsvärden, minskat substansvärde och försämrat finansnetto för bolaget.

”Under andra kvartalet påverkade de negativa effekterna det ekonomiska utfallet mer än de positiva, men över tid och i en annan räntemiljö kommer kassaflödet från de positiva effekterna att successivt förbättra vår lönsamhet”, säger Persson.

Platzer, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter34130212,9%
Driftnetto27223316,7%
Förvaltningsresultat151174-13,2%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-6201 602
Värdeförändringar derivat, totalt44248-82,3%
Nettoresultat-3551 724
Resultat per aktie, kronor-2,9614,39
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor125,10131,72-5,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons