Pharmalundensis företrädesemission tecknades till drygt 64 procent

Publicerad

Forskningsbolaget Pharmalundensis företrädesemission tecknades till 3,2 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 64,4 procent. Bolaget tillförs 3,0 miljoner kronor efter emissionskostnader på 200 000 kronor. Aktierna tecknades till 99,4 procent med företrädesrätt. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer framåt att fokusera på uthyrning av bolagets Minievaporator till företag inom Kemi, Läkemedel och Biotech som önskar minska sina kostnader för att hantera flytande, farligt avfall. Efter att första maskin hyrts ut till första kund avser vi tillverka 3-5 nya apparater. Vi hoppas att kunna hyra ut ett tiotal maskiner under det kommande året. kommenterar vd Staffan Skogvall.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons