Peab rapporterar lägre intäkter och högre rörelseresultat (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Byggbolaget Peab redovisar lägre intäkter och högre rörelseresultat i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Siffrorna avser segmentsredovisningen.

Nettoomsättningen sjönk 6,5 procent till 15 756 miljoner kronor (16 858).

Rörelseresultatet blev 1 090 miljoner kronor (885), med en rörelsemarginal på 6,9 procent (5,2).

Skiljedom har lämnats gällande Mall of Scandinavia i Solna, MoS. Rörelseresultat exklusive MoS var 690 miljoner kronor (885), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,4 procent (5,2).

Resultatet före skatt var 1 406 miljoner kronor (881).

Resultatet efter skatt blev 1 110 miljoner kronor (694), en ökning med 59,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,86 kronor (2,36), vilket innebär en ökning med 63,6 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 12 505 miljoner kronor (14 334), en minskning med 12,8 procent mot föregående år. Minskningen förklaras främst av affärsområdet Projektutveckling där inga brf/ägarlägenheter har produktionsstartats i andra kvartalet. Orderingången från offentliga beställare har varit fortsatt god under andra kvartalet.

Orderstocken var på 43 628 miljoner kronor (49 899) per den 30 juni.

– Trenden med den tudelade marknaden håller i sig. Investeringar inom offentligt husbyggande och anläggning uppvisar en god marknadsutveckling, medan bostadsmarknaden är fortsatt svag. Vi vann framgång i skiljedomen i den långvariga tvisten avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna, vilket medförde en positiv resultateffekt för Peab i andra kvartalet, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab i delårsrapporten.

Peab lämnar de flesta prognoser för byggmarknaden oförändrade jämfört med föregående delårsrapport. På tre områden ser bolaget nu försämrade utsikter. Det gäller bostäder i Sverige och Norge 2024 samt övrigt husbyggande i Sverige 2024.

Peab, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Orderingång12 50514 334-12,8%
Nettoomsättning15 75616 858-6,5%
Rörelseresultat1 09088523,2%
Rörelsemarginal6,9%5,2%
Resultat före skatt1 40688159,6%
Nettoresultat1 11069459,9%
Resultat per aktie, kronor3,862,3663,6%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons