OX2 minskar rörelseresultatet

Publicerad

Vindkraftsbolaget OX2 redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg till 2 204 miljoner kronor (1 469).

Rörelseresultatet blev 207 miljoner kronor (362), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (24,6).

Resultatet påverkas främst genom nyförsäljningen av vind- och solprojekt och i vilken takt projekt under nybyggnation färdigställs och överlämnas till kund. Den lägre rörelsemarginalen under andra kvartalet beror på att en lägre andel av intäkterna kommer från projektförsäljning jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultat justerat för projektutvecklingskostnader blev 291 miljoner kronor (440), med en justerad rörelsemarginal på 13,2 procent (30,0).

Resultatet före skatt var 262 miljoner kronor (376).

Resultatet efter skatt blev 245 miljoner kronor (304), och per aktie 0,90 kronor (1,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 229 miljoner kronor (1 076).

”Vi har en långsiktigt positiv syn på marknaden. EU har höjt sina klimatmål för 2030 samtidigt som den pågående elektrifieringen av samhället driver på omställningen. Vi ser dessutom en
ökande efterfrågan på förnybar el från industrin under de kommande åren”, kommenterar vd Paul Stormoen i rapporten.

OX2, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning2 2041 46950,0%
Rörelseresultat207362-42,8%
Rörelsemarginal9,4%24,6%
Rörelseresultat, justerat291440-33,9%
Rörelsemarginal, justerad13,2%30,0%
Resultat före skatt262376-30,3%
Nettoresultat245304-19,4%
Resultat per aktie, kronor0,901,11-18,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 2291 076

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons