Orion ökar omsättning men minskar vinsten – sänker helårsprognos något

Publicerad

Finska läkemedelsbolaget Orion redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 2,1 procent till 289,6 miljoner euro (283,7).

Rörelseresultatet blev 46,5 miljoner euro (82,0), med en rörelsemarginal på 16,1 procent (28,9).

Resultatet före skatt var 45,8 miljoner euro (83,1).

Resultatet efter skatt blev 36,4 miljoner euro (66,1), en minskning med 44,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,26 euro (0,47), vilket innebär en minskning med 44,7 procent mot föregående år.

Bolaget sänker prognosen för rörelseresultatet 2023 något. Bolaget spår att rörelseresultatet under 2023 kommer att vara ”något högre” än 2022, jämfört med ”något högre eller högre” än 2022. Anledningen är avvecklingen av den ryska verksamheten, en svagare efterfrågan på
djurhälsomarknaden och justeringar av lagernivåer hos vissa kunder.

Orion, MEURQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning289,6283,72,1%
Rörelseresultat46,582,0-43,3%
Rörelsemarginal16,1%28,9%
Resultat före skatt45,883,1-44,9%
Nettoresultat36,466,1-44,9%
Resultat per aktie, EUR0,260,47-44,7%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons