Orexos valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Orexo kallas till årsstämma torsdagen den 21 april i Uppsala.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Christine Rankin och Michael J Matly som styrelseledamöter. Omval föreslås av styrelseordförande James Noble och styrelseledamöterna Staffan Lindstrand, Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie och Charlotte Hansson.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för maximalt 130 anställda i Orexo-koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons