Öresunds substansvärde minskade med 5,2 procent i andra kvartalet

Publicerad

Investmentbolaget Öresud kom att underprestera mot börsen under det andra kvartalet. Substansvärdet minskade under kvartalet med 5,2 procent, justerat för lämnad utdelning, att jämföra med SIX Return Index som steg 2,4 procent under samma period. Substansvärdet uppgick vid periodens utgång till 100 kronor per aktie.

Rörelseresultatet blev -224,0 miljoner kronor (-487,7).

Resultatet efter skatt blev -235,5 miljoner kronor (-509,9), och per aktie -5,14 kronor (-11,22).

Under årets andra kvartal förvärvades värdepapper för 51 miljoner kronor (55), samt avyttrades värdepapper för 116 miljoner kronor (180). Några större, överstigande 50 miljoner kronor, enskilda nettoförvärv av värdepapper förekom ej under årets andra kvartal. Större enskilda nettoförsäljningar av värdepapper under årets andra kvartal var Musti Group på 55 miljoner kronor.

Öresund, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Rörelseresultat-224,0-487,7
Nettoresultat-235,5-509,9
Resultat per aktie, kronor-5,14-11,22
Substansvärde per aktie, kronor100108-7,4%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons